Juha Vuorio, Oulu Itsenäisyysmies

Kaikki blogit puheenaiheesta Sukupuolineutraali avioliittolaki

Mikko Kärnä, Aito avioliitto -aloite ja perustuslaki

Kirjoitin eilen Uusi Suomen blogissani otsikolla ”Aito avioliitto- kansalaisaloitteen käsittely jatkuu!”, jota Keskustan Mikko Kärnä ruotii vastineessaan "Susanna Koivula ja "Aito avioliitto" -kansalaisaloitteen perustuslaillisuus.

Aito avioliitto -kansalaisaloitteen käsittely jatkuu!Keskiviikkona 16.11.2016 eduskunnan lakivaliokunta käsitteli kansalaisaloitetta, joka ajaa avioliittolain säilyttämistä naisen ja miehen välisenä ja avioliittolain muutoksen kumoamista. Kansalaisaloitteen allekirjoittajille ja asian kannattajille tuli hyviä uutisia! Käsittely jatkuu edelleen ja aloite lähtee perustuslakivaliokuntaan lausunnolle lakivaliokunnan puheenjohtajan Kari Tolvasen ehdotuksesta.

Avioliittolaki - Kansalaisaloite KAA 2/2016 perustuslakivaliokuntaan

Eduskunnan lakivaliokunta päätti 11.11.2016, että kansalaisaloitteen KAA 2/2016 ”Kansalaisaloite avioliiton säilyttämisestä aidosti tasa-arvoisena, miehen ja naisen välisenä liittona ja sukupuolineutraalin avioliittolain kumoamisesta” jatkokäsittelystä päätetään keskiviikkona 16.11.2016.

Nainen paratiisissa ja kirkolliskokouksessa

Paratiisissa nainen vieteltiin ja nainen vietteli. Aikamme elävä elämä osoittaa, että syntiinlankeemuskertomus ei edusta vain jotakin vanhakantaista patriarkaalista seksismiä, vaan kertoo jostakin naissukupuoleen liittyvästä universaalista ja ikiaikaisesta luonteenpiirteestä.

Radio Dein kirkolliskokousedustajille tekemän kyselyn mukaan 68 prosenttia naisedustajista hyväksyy samaa sukupuolta olevien kirkollisen vihkimisen, kun taas 69 prosenttia miesedustajista vastustaa sitä. Tulos ei ollut yllätys, koska samansuuntaisia tuloksia on saatu aiemmissa tutkimuksissa.

Sananvapauden hinta on nousussaSananvapaus ja vastuu ovat joidenkin mielissä kääntyneet tällaiseksi parivaljakoksi: sananvapaus ja hinta. Sananvapauteen liittyvä vastuu nähdään velvoitteena maksaa hintaa siitä, jos sattuu puhumaan tai kirjoittamaan vastoin toisten (poliittisia ja ideologisia) toiveita ja intressejä. On siis varauduttava seuraamuksiin ja vikisemättä kannettava ne.

Aito avioliitto -kansalaisaloitteen julkinen kuuleminen lakivaliokunnassa

Eduskunnan lakivaliokunta järjesti tänään 27.10. 2016 julkisen kuulemisen liittyen kansalaisaloitteeseen KAA 2/2016 vp Kansalaisaloite avioliiton säilyttämisestä aidosti tasa-arvoisena, miehen ja naisen välisenä liittona ja sukupuolineutraalin avioliittolain kumoamisesta.

Avioliiton määrittelyn ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen näkökulma

Kansalaisaloitteen vireillepanija Pasi Turunen toi lakivaliokunnalle esittämässään puheenvuorossa ja kirjallisessa perustelussa esille mm. seuraavaa:

Havaittu-raportoitu ja keksitty-valtaakäyttävä perhekonsepti

Tapio Puolimatka kirjoitti tekstin "Sukupuolineutraali avioliittolaki lisää valtion valtaa". Tartun sen perusargumenttiin. Ihan sen vuoksi, että siinä on monia hyvin omituisia ongelmia. "Sukupuolineutraalin avioliittolain seurauksena valtion valta kasvaa merkittävästi.

Avioliittolain vaikutukset perhekulttuuriin

Kansalaisaloite sukupuolineutraalin avioliittolain kumoamisesta ja perinteisen avioliittolain ylläpitämisestä on nyt lakivaliokunnan tarkasteltavana. Asian käsittelyn kannalta olisi tärkeintä kiinnittää huomiota yhteiskunnan laajuisiin makrovaikutuksiin.

Piispat lehmäkaupoilla

Kotimaa24:n blogissaan (3.9.2016) pastori Hannu Kiuru pahoittelee piispojen menetettyä arvovaltaa ja kovistelee kuritonta seurakuntaa, joka ei välitä paimentensa ohjeista ja neuvoista. Mutta kuinka piispallinen kunnioitus olisikaan voinut säilyä ja ketä seurakunta osaa seurata, kun lauman lisäksi paimenten oma joukko on pahasti sekaisin? Tästä kertoo vastikään julkistettu piispainkokouksen Selonteko avioliittolain muutoksen johdosta ja sen jälkeinen keskustelu.

Toimituksen poiminnat

Julkaise syötteitä