Juha Vuorio, Oulu Itsenäisyysmies

Kaikki blogit puheenaiheesta Kuntarakennelaki

Vieraskynä: Ikkalan tulisi hakeutua osaksi Karkkilaa

Karkkilan Tienoo kirjoitti 5.3.2019 kuinka Lohja ajaa palveluja alas entisen Nummi-Pusulan alueella ja pyöritteli, olisiko mahdollista palauttaa Nummi-Pusulan itsenäisyys. Kirjoitus oli hyvin ajankohtainen.

Lohja kurittaa entistä Nummi-Pusulaa

Nummi-Pusula ja Lohja yhdistettiin vuonna 2013. Tietojeni mukaan Lohja sai valtiolta yhdistymisavustusta 2,6 miljoonaa vuosittain vuodesta 2013 lähtien. Kuluva vuosi on ensimmäinen, jolloin avustusta ei enää makseta.

Nolo kuntarakennelain muuttamisilmoitus

Tänään 20.11.2014 on uutisoitu lehdistössä varsin vaimeasti, että hallitus aikoo muuttaa kuntarakennelakia. Hallitus aikoo poistaa jo jopa vitsiksi muodostuneen voimaantulopykälän, jonka mukaan kuntien yhdistymisselvitysvelvollisuuden takarajasta säädetään erikseen sote-lain hyväksymisen jälkeen. Ko. lakia ei ole vielä säädetty eikä hyväksytty. 

Sote uudistus on lujasta tahdosta riippumatta erittäin haasteellinen ja vaatii monialaista lainsäädäntövalmistelua, mahdollisesta perustuslain muuttamistarpeesta puhumattakaan. Aikataulu on ollut liian kireä.

Kokoomusjohto kuunteli sittenkin

Hallitus päätti eilen luopua ajamasta kuntien pakkoliitoslakia. Lakia ajoi suorastaan päkäpäisesti kuntaministeri Henna Virkkunen pääministeri Jyrki Kataisen tuella. Kokoomuksen kentällä, erityisesti niissä kehyskaupungeissa, joita pakolla tapahtuva liittäminen alueensa keskuskaupunkiin koski, koettiin em. parivaljakon toiminta hämmentävänä. Avoimeen konfliktiin ei haluttu mennä, mutta selkeästi kuitenkin kerrottiin, että liittäminen keskuskaupunkiin tapahtuisi vain pakolla, ja että pakko on vastoin kokoomuksen vapausaatetta.

On se perkelettä!

Vai pitäisi kuntien jatkaa yhdistymisselvityksiä edelleen, vaikka sotesoppa räjähti käsiin ja uutta soppaa ryhdytään vasta keittelemään.

Vain n. 15 % suomen kunnista olivat tarpeeksi viisaita eivätkä lähteneet edellisen sote -esityksen pohjalta selvittämään yhdistymisedellytyksiä muiden kuntien kanssa.

Saako ministeriö rikkoa lakeja?

Kuntarakennelaissa on määritelty kunnille selvitysvelvollisuus ja kriteerit milloin selvityksiin on ryhdyttävä. Kuntarakennelain 4h §:n kolmas momentti, jossa määritellään selvitysaikataulu, ei kuitenkaan ole vielä voimassa. Kyseisen pykälän momentin voimaantulosta säädetään sitten kun sote laki on säädetty. Milloin tämä tapahtuu? Sitä ei kukaan tiedä. Tästä huolimatta kuntaministeri Henna Virkkunen aikoo julistaa kriteerit täyttäville kunnille selvityspakon vielä tämän vuoden aikana.

MALTTIA SELVITYSKIIHKOILUUN!

Kuntarakennelaki on pääosin voimassa, poikkeuksena neljä pykälää ja neljä momenttia. Niiden voimaantulon ajankohdasta ei kuitenkaan ole vielä kenelläkään varmaa tietoa. Näiden kuntarakennelain pykälien voimaantulosta säädetään erikseen lailla sen jälkeen kun laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä on säädetty. Tämän odotetaan tapahtuvan tämän vuoden keväällä. 

Avoin kysymys kuntaministeri Henna Virkkuselle ja muille

Parainen ja Kemiönsaari ovat päättäneet ryhtyä selvittämään keskinäisen kuntaliitoksen edellytyksiä. Selvitysmiehen väliraportti on valmistunut. Selvitysmies ehdottaa selvitystyön jatkamista siten kuin kuntarakennelaissa todetaan.

Enemmistö kuntalaisista vastustaa selvitystyön jatkamista ja mahdollista liittymistä Kemiönsaaren kanssa. Pelkona on, että voimakkaassa virkamiesohjauksessa tällainen liitos kuitenkin toteutuu.

Kysymys selvitysmies Marcus Hendricsonille, Paraisten kaupunginjohtaja Folke Öhmanille ja Kemiönsaaren kunnanjohtaja Tom Simolalle:

Virkkusen ja valtiovarainministeriön virhe vai tahallinen teko?

Valtiovarainministeriö teki ministeri Henna Virkkusen johdolla päätöksen, jonka mukaan Kaarinan kaupungin on pakko osallistua erityiseen kuntajakoselvitykseen Turun alueella. Tälle tehtävälle annettiin myös määräaika, jonka mukaan selvityksen on valmistuttava 30.9.2014 mennessä. Tämä päätös koski myös 16 muuta alueen kuntaa, Turku mukaan lukien.

Toimituksen poiminnat

Julkaise syötteitä