Juha Vuorio, Oulu Itsenäisyysmies

Kaikki blogit puheenaiheesta Hallitusvalta

Älykkäistä ihmisistä koottu hallitus saavuttaa tuloksia huonosti

Pelkästään älykkäistä ihmisistä koottu hallitus saavuttaa tuloksia huonosti, sillä he ovat henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan liian samankaltaisia. Siitä seuraa heidän maailmankuvansa, käsitystensä sekä ajatustensa yhdenmukaisuus. He ylistävät toistensa arvioita ja esityksiä siinä ja siinä niin ja näin tehdyissä asioissa niin paljon, että he lopulta pitävät arvostelua ja toisin ajattelua täysin hyödyttömänä jutusteluna. Yleensä keskivertaiset ihmiset seuraavat älykkäinä pitämiään poliitikkoja heidän haluamaansa suuntaan.

Mistä suomalaisten huono herraonni johtuu?

Suomalaisilla on huono herraonni, sillä vuodesta toiseen kansa äänestää valtaan poliitikot, jotka tulevat tehneiksi kansan kokonaisedun vastaisia päätöksiä. Kyse voi tosin olla muustakin kuin onnesta. Ensinnäkin niukkuuden aikoina joudutaan tekemään epämieluisia päätöksiä. Mutta myös vallan omassa olemuksessa on jotakin sellaista, mikä kääntää poliittiset edustajat isäntiään eli kansalaisia vastaan, ja rengeistä tulee herroja.

Kenen kädessä Suomen johto?

 

Kun kansa saa vallan - niin kuka sen saa? (Paavo Haavikko)

Suomalainen vaihtelevan muotoinen demokratia maassamme on toiminut ehkäpä itsenäisyyden alkuaikoja lukuun ottamatta.

Itselläni on muisti- ja mielikuvia viime sodista alkaen. Palaan muistikuvissani aikaan Suomen johtamiseen 80 / 90 luvun kriisistä alkaen.

Toimituksen poiminnat

Julkaise syötteitä