Juha Vuorio, Oulu Itsenäisyysmies

Rikoslaki remonttiin!

Vaikka onkin kuntavaalit, niin tuon esille ajatuksia myös muista, kuin tarkalleen kuntavaaliasioista.

Satuin huomaamaan hiljattain Perusnuorten erinomaisen esitteen liittyen rikoslain parannusehdotuksista nimeltä Rikoslaki_remonttiin!

Käyn tuota läpi itseäni kiinnostavilta osilta. Lainausmerkkien sisällä olevat tekstit ovat Perusnuorten sanatarkkoja esityksiä. Numerointi ei ole tarkalleen sama. Kaikki alla olevat esitykset ovat mielestäni järkeviä ja kannatettavia.

1. ”Rikoksentekijä katsotaan ensikertalaiseksi vain, mikäli hän todella syyllistyy rikokseen ensimmäistä kertaa. Ensikertalaisuus tai tekijän nuori ikä ei tuo lievennyksiä tuomioon vakavissa rikoksissa.” - Tässä viitataan siihen, että nykyisellään ensikertalaisuus ei tarkoita ensikertalaisuutta, vaan sitä, että henkilö ei ole ollut kolmeen vuoteen vankilassa. Huomautan vielä, että nämä nykyiset omituiset ilmaisujen käyttämiset helposti vähentävät ihmisten luottamusta oikeuslaitokseemme.

2. ”Useammista rikoksista tuomittavat tuomiot kärsitään peräkkäin, ei samanaikaisesti.” - Useamman rikoksen tekeminen kerralla ei saa olla kannattavampaa kuin näiden tekeminen erikseen.

3. ”Rikosten tuomioissa ei huomioida lievennysperusteena itse tekoon liittymättömiä seikkoja, kuten mediahuomiota.” - Tällaisten medialievennysten käyttö kertoo oikeuskäytäntöjemme omituisuuksista aika paljon.

4. ”Määräaikaisen yksittäisestä teosta tuomittavan rangaistuksen maksimipituus kaksinkertaistetaan 24 vuoteen.” - Tietyissä tapauksissa rangaistusten enimmäispituuksia pitää voida nostaa nykyisistä.

5. ”Rikosoikeudellisen vastuun alaikäraja poistetaan, ja annetaan tuomioistuimelle valtuus arvioida syyllisyyden aste alaikäisen tekijän kohdalla.” - Tarkkoja ikärajoja on vaikea käyttää, koska nuorten kehittyminen vaihtelee hyvin paljon. Vaatimus syyntakeisuudesta riittää ja oikeusistuin voi arvioida myös esimerkiksi alhaisesta iästä johtuvan alentuneen syyntakeisuuden. Lain soveltamisen tapauksina mainittiin esimerkkinä vakavat koulukiusaamiset.

6. ”Sakkojen muuntorangaistus otetaan käyttöön myös poliisin määräämien sakkojen osalta.” - Näkökohtana on se, että sakkojen vaikutus on olematon, mikäli ne saava henkilö ei ole maksukykyinen. Muuntorangaistuksen ehtona olisi toistuvasti maksamatta jääneet sakot.

7. ”Ehdollisen vankeusrangaistuksen sijaan tuomitaan ensisijaisesti lyhyitä ehdottomia tuomioita ja yhdyskuntapalvelua.” - Ajatus on siis se, että nykyisin langetettavista ehdollisista rangaistuksista pääosin luovuttaisiin.  Lisäksi yleisen turvallisuuden takia vakavista seksuaali- ja väkivaltarikoksista, joista voidaan tuomita rangaistuksena ainoastaan vankeutta, tuomio tulisi kärsiä aina ehdottomana.

8. ”Lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten tuomioita kovennetaan.” - Mm. poistetaan sakon mahdollisuus eri pykälissä ja tiukennetaan rangaistusasteikkoa ylipäätään.

9. ”Rattijuopumuksesta annettavia tuomioita kovennetaan, ja rattijuopumuksen yhteydessä tehdyt muut rikokset katsotaan tahallisiksi.” - Rangaistusten peloitevaikutusten on oltava tuntuvia ja esimerkiksi rikoksesta seuraavia ajokieltoja tulee pidentää.

10. ”Joukkoraiskaus ja väkivaltainen raiskaus katsotaan automaattisesti törkeiksi raiskauksiksi.” - Väkivaltainen, raa’alla tavalla tai joukolla tehty raiskaus on aina törkeä.

11. ”Uskonrauhan rikkominen uskontojen arvostelun osalta ja kiihottaminen kansanryhmää vastaan poistetaan rikoslaista.” - Tämä on erityisen tärkeä muutos. Olemme tottuneet siihen, että omaa uskontoamme saa arvostella. Mutta se, että nyt maahan tulleita uusia uskontoja ei saakaan arvostella, on mielestäni selvästi perustuslain takaaman sananvapauden vastaista. Uskonrauhan rikkominen tulee rajata samantapaiseen konkreettiseen häirintään, kuin mitä esimerkiksi kotirauhan rikkomisesta on säädetty.

12. ”Kerjääminen kriminalisoidaan.” - Lisätään rikoslakiin maininta organisoidun kerjäämisen kriminalisoinnista. Kerjäämisen kriminalisointi vaikeuttaisi Suomeen tulevien rikollisjärjestöjen toimintaa sekä ehkäisisi ihmiskauppaa.

13. ”Kielteisen päätöksen saaneiden turvapaikanhakijoiden piilottelu tehdään rangaistavaksi omana rikosnimikkeenään.” - Tässä voitaisiin asettaa uusi rikosnimike laittoman maassaolemisen järjestäminen. Myös laiton maassaoleminen tulee kriminalisoida.

14. ”Vakavaan rikokseen syyllistynyt ulkomaalainen karkotetaan Suomesta.” - Ulkomaalainen karkotettaisiin, mikäli ulkomaalainen tuomitaan vankeusrangaistukseen Suomessa. Tällöin oleskelulupa ja muut maassaoloon oikeuttavat päätökset mitätöityvät.

15. ”Otetaan muiden Pohjoismaiden tavoin käyttöön oma rikosnimike avioliittoon pakottamisesta.” - Kriminalisoidaan samassa yhteydessä myös ulkomaille houkutteleminen pakkoavioliittoa varten. Asetetaan rikos yleisen syytteen alaiseksi. Kriminalisoinnin lisäksi mahdollistetaan pakkoavioliiton välitön mitätöinti.

16. ”Lapsen vieraannuttaminen toisesta vanhemmastaan esimerkiksi avioerotilanteissa kriminalisoidaan.”  - Tällä suojellaan nimenomaan lasta, mielestäni käytännössä myös toista vanhempaa.

17. ”Eläinsuojelurikosten tuomioita kovennetaan, ja myös eläinsuojelurikoksen yritys kriminalisoidaan." - Myös eläintenpitokieltojen pituuksia tulisi pidentää ja asettaa törkeissä rikoksissa pysyviksi.

18. ”Seksuaali- ja väkivaltarikosten syyte- ja rangaistusoikeuden vanhentumisaikoja pidennetään.” - Lakiin tulisi mm. palauttaa säädös, ettei lapseen kohdistunut rikos vanhenen ennen kuin asianomistaja on täyttänyt kaksikymmentäkahdeksan vuotta.

19. ”Seksuaalirikosten syyteoikeus asetetaan yleiseksi, jolloin syytteen tekijää vastaan voi nostaa myös muu kuin asianomainen.” - Tämä siitä syystä, että seksuaalirikoksen uhri ei aina uskalla tehdä ilmoitusta rikoksesta.

20. ”Tuomioistuimelle annetaan laajemmat valtuudet päättää tuomion toimeenpanosta ja esimerkiksi rangaistuksen suoritustavasta.” - Rikoksen vakavuuden arviointi tulee kuulua tuomioistuimelle. Ja siksi tuomioistuimella tulee olla aina valtuus määrätä tuomittu suorittamaan koko vankeusrangaistus vankilassa. Tuomioistuimella tulee olla myös mahdollisuus vastaavasti päättää, milloin elinkautisvanki voidaan päästää ehdonalaiseen. Tällä hetkellä nuo ehdonalaisuudet näyttäisivät olevan jonkinlaisia automaatteja.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

5Suosittele

5 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (3 kommenttia)

Juuso Hämäläinen

Joukossa on joitakin hyvinkin tarpeellisia muutoksia kuten ensikertalaisuuden muuttaminen merkitsemään mitä sana tarkoittaa.

Alaikäisyyden arvioinnin jättäminen tuomarille on huono ehdotus. Samoin on mediajulkisuuden osalta. Juttuja ei saisi lainkaan julkistaa käyttäen nimiä ja kuvia ennen tuomion antamista. Lehdistöllä ei mitään asiaa oikeustaloihin ja -istuntoihin.

Äärimmäisen pitkiä vankeustuomioita ei tarvita. Sen sijaan on rikoksenuusijat pidettävä lukkojen takana pitkään mm työleiriolosuhteissa eli ei teljettynä muutaman neliön koppiin. Pakkotyötuomiot laajaan käyttöön. Samoin häpeärangaistukset. Ihmisten pitäminen pienissä kopeissa on kidutusta eikä se edesauta vankia muuttumaan. Työ auttaa.

Rikosten vanhenemisajoille ei ole mitään perusteita. Päinvastoin on voitava aina nostaa syyte todisteiden löytyessä.

Oikeudenkäynnit on oltava kaikille osapuolille lähes maksuttomia. Oikeuden hakemisen esteenä ei saa olla pelko kuluista. Maksullisten asianajajien käytöstä luovutaan. Oikeusistuin hoitaa puolustuksen ja syyttämisen virkatyönä. Oikeusjärjestelmä ei saa olla yksityisten ammatinharjoittajien rahastuskenttä.

Juttujen käsittelynopeudelle on asetettava yläraja. Tarvittaessa prosesseja voitava lyhentää runsaasti. Valitusoikeuden tulee olla ikuinen. Mikäli tuomioon vaikuttavia uusia näyttöjä löytyy, ei annettu tuomio ole koskaan lopullinen.

Käyttäjän KansalainenKane kuva
Markku Nieminen

Erittäin kannatettava lista. Suurin osa siitä tukee myös kansalaisten oikeustajua ja legimitoisi siten normaalin käytännön, nyt käytössä olevan lepsun ja vahingollisen, sijaan.
Juuso Hämäläinen toi/ehdotti muutamia muutoksi ja lisäyksiä jotka voisivat täydentää ja muuttaa listaa.
1. Esimerkkinä pakkotyö, jolla korvattaisi rikollisen aiheuttamaa taloudellista vahinkoa.
2. Oikeusistuin hoitaa puolustuksen ja syyttämisen virkatyönä. Oikeusjärjestelmä ei saa olla yksityisten ammatinharjoittajien rahastuskenttä.
3. Juttujen käsittelynopeudelle on asetettava yläraja. Tarvittaessa prosesseja voitava lyhentää runsaasti. Valitusoikeuden tulee olla ikuinen.

Käyttäjän KansalainenKane kuva
Markku Nieminen

Sääli, että nämä konkreettiset ehdotukset vaietaan kuoliaaksi!

Toimituksen poiminnat