Juha Vuorio, Oulu Itsenäisyysmies

Euroopan vakausmekanismi EVM

Kirjoitin pari vuotta sitten ns. pysyvästä vakausmekanismista eli EVM:stä. Siis pankista, joka tuli ERVV:n eli ns. tilapäisen vakausvälineen tilalle rahoittamaan huonosti hoidettuja euromaita. Suomen EVM-jäsenyys (siis sitoutuminen sen pääomittamiseen) hyväksyttiin edellisen hallituksen kuuden puolueen (six pack) voimin ja sitä ilmeisesti käytetään nyt vireillä olevan kolmannen Kreikan tukipaketin rahoittamiseen.

Tuolloin ollut linkki varsinaiseen sopimustekstiin ei enää toimi. Laitan tilalle linkin valtionvarainministeriön vastaavalle sivulle. Ehkä se sopimusteksti jostain löytyy, mutta onneksi tuli kopioitua pääkohdat.

"ohessa linkki Euroopan vakausmekanismin sopimimustekstiin, linkin jälkeen muutamia avainkohtia lainattuna, sen jälkeen joitain johtopäätöksiä

http://vm.fi/euroopan-vakausmekanismi-ja-euroopan-rahoitusvakausvaline

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

SOPIJAPUOLET OVAT SITOUTUNEET turvaamaan euroalueen rahoitusvakauden,

EVM:n alkuvaiheen enimmäislainanantokyky on 500 000 miljoonaa euroa, mukaan lukien ERVV:n maksamatta oleva vakaustuki. EVM:n ja ERVV:n yhdistetyn enimmäislainanantokyvyn riittävyys arvioidaan kuitenkin uudelleen ennen tämän sopimuksen voimaantuloa. EVM:n hallintoneuvosto kasvattaa sitä tarvittaessa 10 artiklan mukaisesti tämän sopimuksen tultua voimaan.

EVM antaa IMF:n tavoin vakaustukea jäsenelleen, kun tämän mahdollisuus saada markkinoilta tavanomaista rahoitusta on heikentynyt tai on vaarassa heikentyä. Tämän vuoksi valtion- tai hallitusten päämiehet ovat ilmoittaneet, että EVM:n lainoilla on sama etuoikeusasema kuin IMF:n lainoilla, kuitenkin niin, että IMF:llä on valkojana etuoikeusasema suhteessa EVM:hen.

EVM:llä on hallintoneuvosto ja johtokunta sekä toimitusjohtaja ja muu tarvittava henkilöstö.
Hallintoneuvoston ja johtokunnan päätökset tehdään keskinäisellä sopimuksella, määräenemmistöllä tai yksinkertaisella enemmistöllä tämän sopimuksen määräysten mukaisesti.

Kukin EVM:n jäsen nimittää hallintoneuvoston jäsenen ja varajäsenen.

Kukin hallintoneuvoston jäsen nimittää erityisen pätevien talous- ja raha-asioiden asiantuntijoiden keskuudesta yhden johtokunnan jäsenen ja yhden varajäsenen.

Peruspääoma on 700 000 miljoonaa euroa. Se jaetaan seitsemään miljoonaan nimellisarvoltaan 100 000 euron arvoiseen osakkeeseen, jotka ovat merkittävissä 11 artiklassa määrätyn ja liitteessä I lasketun alkuperäisen jakoperusteen mukaan.

Peruspääoma jaetaan maksettuihin osakkeisiin ja vaadittaessa maksettaviin osakkeisiin. Maksettujen osakkeiden alkuperäinen yhteenlaskettu kokonaisnimellisarvo on 80 miljardia euroa. Ensimmäinen osakemerkintä tapahtuu nimellisarvoisena. Muut osakkeet annetaan merkittäviksi nimellisarvoisina, jollei hallintoneuvosto päätä laskea niitä liikkeeseen erityisolosuhteissa muilla ehdoilla.

EVM:n jäsenet sitoutuvat peruuttamattomasti ja ehdoitta suorittamaan osuutensa peruspääomasta liitteessä I olevan jaksoperusteen mukaisesti. Niiden on vastattava kaikkiin
vaadittaessa maksettavaa pääomaa koskeviin maksuvaatimuksiin ajallaan tässä sopimuksessa
määrättyjen ehtojen mukaisesti.

Johtokunta voi yksinkertaisella enemmistöllä tehtävällä päätöksellä vaatia maksettavaksi
vaadittaessa maksettavaa, vielä maksamatonta peruspääomaa maksetun pääoman määrän
palauttamiseksi ennalleen, jos tämän määrä supistuu tappioiden kattamisen vuoksi alle 8 artiklan 2 kohdassa vahvistetun tason, jota hallintoneuvosto voi muuttaa 10 artiklassa määrätyn menettelyn mukaisesti, ja asettaa asianmukaisen määräajan, johon mennessä EVM:n jäsenten on suoritettava maksu.

Toimitusjohtaja vaatii tarvittaessa vaadittaessa maksettavan, vielä maksamattoman peruspääoman maksettavaksi riittävän ajoissa sen välttämiseksi, että EVM laiminlyö maksuaikataulun mukaisen maksuvelvoitteen tai muun maksuvelvoitteen maksamisen velkojilleen. Toimitusjohtaja ilmoittaa tällaisista maksuvaatimuksista johtokunnalle ja hallintoneuvostolle. Kun EVM:n varoissa havaitaan mahdollinen vaje, toimitusjohtaja esittää vaadittaessa maksettavaa pääomaa koskevan yhden tai useamman maksuvaatimuksen mahdollisimman pian, jotta voidaan varmistaa, että EVM:llä on riittävästi varoja suorittaakseen erääntyvät maksut kokonaisuudessaan velkojille määräajassa. EVM:n jäsenet sitoutuvat peruuttamattomasti ja ehdoitta vastaamaan toimitusjohtajan niille tämän kohdan nojalla esittämään vaadittaessa maksettavaa pääomaa koskevaan maksuvaatimukseen, jonka mukaiset maksut on suoritettava seitsemän päivän kuluessa vaatimuksen vastaanottamisesta.

EVM sekä sen omaisuus, rahoitus ja varat, olivatpa ne missä tahansa ja kenen hallussa tahansa, nauttivat oikeudellista koskemattomuutta kaikenlaisten oikeudenkäyntienosalta lukuun ottamatta tilanteita, joissa EVM luopuu nimenomaisesti koskemattomuudestaan mitä tahansa menettelyä varten tai minkä tahansa sopimusehdon mukaisesti, mukaan lukien rahoitusvälineitä koskeva asiakirja-aineisto.

EVM:n omaisuus, rahoitus ja varat, olivatpa ne missä tahansa ja kenen hallussa tahansa, on vapautettu etsinnästä, takavarikosta, pakkoluovutuksesta ja menetetyksi julistamisesta sekä kaikenlaisesta muusta täytäntöönpano-, oikeus-, hallinto- tai lainsäädäntötoimella toteutettavasta takavarikosta, haltuunotosta tai ulosotosta.

EVM:n arkistot ja kaikki EVM:lle kuuluvat tai sen hallussa olevat asiakirjat ovat loukkaamattomia.

EVM:n tilat ovat loukkaamattomia.

EVM:n edun mukaisesti hallintoneuvoston puheenjohtaja, jäsenet ja varajäsenet, johtokunnan
jäsenet ja varajäsenet sekä toimitusjohtaja ja muut henkilöstön jäsenet nauttivat oikeudellista
koskemattomuutta suorittamiensa virkatehtävien osalta, ja he nauttivat loukkaamattomuutta
kaikkien virallisten asiapapereidensa ja asiakirjojensa osalta.

EVM:n virallisen toiminnan puitteissa EVM sekä sen varat, tulot ja omaisuus sekä tämän sopimuksen mukaisesti sallitut operaatiot ja transaktiot on vapautettava kaikista välittömistä veroista.

EVM:n maahantuomat, sen virallisen toiminnan harjoittamisen kannalta välttämättömät tavarat on vapautettava kaikista tuontitulleista ja -veroista sekä kaikista tuontikielloista ja -rajoituksista.

EVM:n henkilöstölleen maksamiin palkkoihin ja palkkioihin sovelletaan EVM:n hyväksi tulevaa sisäistä veroa, johon sovelletaan hallintoneuvoston hyväksymiä sääntöjä. Nämä palkat ja palkkiot on vapautettava kansallisesta tuloverosta siitä päivästä alkaen, jona mainittua veroa aletaan soveltaa.

Jos EVM:n jäsen riitauttaa 2 kohdassa tarkoitetun ratkaisun, riita saatetaan Euroopan unionin
tuomioistuimen käsiteltäväksi. Euroopan unionin tuomioistuimen tuomio sitoo menettelyn osapuolia, ja osapuolten on toteutettava tarvittavat toimenpiteet tuomion noudattamiseksi tuomioistuimen päättämässä määräajassa.

Peruspääomaan tehdyt merkinnät

EVM:n jäsen   Osakkeiden lukumäärä   Pääomamerkintä (EUR)   EVM:n jakoperuste (%)

Suomen tasavalta       125 818       12 581 800 000   1,7974 %
Yhteensä                  7 000 000     700 000 000 000   100,0 %

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Kyseessä on siis osakeyhtiöpohjainen pankki, joka on kansallisen lainsäädäntömme yläpuolella.

Suomi on maksanut 1,44 miljardia euroa tähän mekanismiin. Lisäksi Suomi (tuolloisen kuuden puolueen hallituksen voimin hyväksymänä) on luvannut maksaa pyydettäessä lisää vielä yli kymmenen miljardia euroa, seitsemän päivän maksuajalla."

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

6Suosittele

6 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (3 kommenttia)

Käyttäjän VelluHeino kuva
Vellu Heino

Tuleeko mieleen yhtään ajatusta miten tällainen häristys voidaan edes ajatella pystyttävän tänä päivänä? Mitä pitää pyöriä mielessä..

Käyttäjän JuhaVuorioOulu kuva
Juha Vuorio

Kuuden puolueen (six pack) hallitus eduskuntaryhmineen hyväksyi tämän järjestelmän meidän (Suomen) osalta. Puolueet olivat siis: kokoomus, sdp, vihreät, vasemmistoliitto, ruotsalaiset ja kristilliset.

Käyttäjän JuhaVuorioOulu kuva
Juha Vuorio

"EVM:n jäsenet sitoutuvat peruuttamattomasti ja ehdoitta suorittamaan osuutensa peruspääomasta liitteessä I olevan jaksoperusteen mukaisesti. Niiden on vastattava kaikkiin vaadittaessa maksettavaa pääomaa koskeviin maksuvaatimuksiin ajallaan tässä sopimuksessa määrättyjen ehtojen mukaisesti."

Toimituksen poiminnat